HeaderStangaSus HeaderDreaptaSus
C
C
E
T
I
C
Centrul de Cercetare în Electronică,
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
Centrul de Cercetare în Electronică,
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii
FlagLangEn   FlagLangRo
HeaderStangaJos HeaderDreaptaJos
    
MeniuStangaSus MeniuDreaptaSus
MeniuStangaJos   MeniuDreaptaJos
ContextStangaSus ContextDreaptaSus

Centrul de Cercetare − CCETIC

Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (CCETIC) a fost înfiinţat în anul 2009, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Electronică, în cadrul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii.

Aria de cercetare cuprinde Prelucrarea semnalelor, Teoria prelucrării şi transmisiunii Informaţiei, Sisteme electronice inteligente şi autonome, Tehnici de soft computing.

Structura centrului de cercetare cuprinde două laboratoare de cercetare. Laboratoarele sunt orientate către două direcţii majore de cercetare din domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii sau la frontiera cu domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electrică sau Tehnologia Informaţiei.

Primul laborator, numit "Semnale, Informaţie şi Comunicaţii", îşi desfăşoară activitatea în sala Y-709. Direcţiile de cercetare abordate în cadrul acestui laborator sunt: tehnici avansate de prelucrarea semnalelor, tehnici de codare şi transmisie a informaţiei, tehnici de modelare şi simulare a proceselor implicate în comunicaţii, metode avansate de monitorizare şi optimizare a sistemelor de comunicaţii. Laboratorul este coordonat de prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie.

Al doilea laborator, numit "Sisteme Electronice Inteligente", îşi desfăşoară activitatea în sala Y-506B. Direcţiile de cercetare abordate sunt: vehicule mobile autonome, tehnici de prelucrarea imaginilor, sisteme electronice încorporate. Laboratorul este coordonat de prof. dr. ing. Laurenţiu Frangu.

Domenii de cercetare şi competenţe

  • Măsurarea electronică a variabilelor electrice şi ne-elecrite
  • Proiectarea şi construirea sistemelor embedded(microcontrolere, DSP, FPGA)
  • Achiziţii de date (inclusiv comunicaţii de date)
  • Procesare semnalelor
  • Teleoperaţii şi teleprezenţă, monitorizarea şi conducerea de la distanţă, via reţelelor de calculatoarelor
  • Electronică de putere şi drivere electrice (convertoare de putere mică, convertoare pentru generatoare fotovolteice şi eoliene, drivere de viteză variabilă)
  • Conducerea automată (identificare, conducerea proceselor lente, conducerea driverelor electrice)
  • Sisteme fiabile şi tolerante la defecte

Înființat în 2009

Reacreditat instituțional în 2017

Înscris în Registrul de infrastructuri de cercetare din România (ERRIS)
ContextStangaJos ContextDreaptaJos
Valid XHTML 1.0 Transitional CSS valid!